tel. 085 71 23 317, fax. 085 71 23 336, e-mail: spzoz@home.pl

AKTUALNOŚCI

       
Aktualności

 

2015-02-10

O G Ł O S Z E N I E

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej pilnie zatrudni lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji:

medycyny rodzinnej

chorób wewnętrznych

pediatrę

 do pracy w  Przychodni Rejonowej w Suchowoli w charakterze lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Forma, warunki pracy i płacy do indywidualnego uzgodnienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej.

 

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ Dąbrowa Białostocka

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. Skłodowskiej 15

spzoz@home.pl lub sekretariat@spzoz-dabrowa.pl lub kadry@spzoz-dabrowa.pl

tel. 85 7123 341 lub 85 7123 338


 

Izba przyjęć tel.0857123317 kom.511955632

Zamówienia publiczne    
Szpital    

Rejestracja POZ tel.0857121399

ZOL    
POZ    
Poradnie specjalistyczne    
Rehabilitacja    

Projekty Unijne

Laboratorium    
RTG/USG    

ilość odwiedzin

Licznik

Informacje dla pacjenta

   

Kontakt

   

PRAWA PACJENTA

   

2015-02-10

O G Ł O S Z E N I E

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku głównego księgowego.

 

Wymagania - oczekiwania pracodawcy:

- wykształcenie - wyższe ekonomiczne,

- doświadczenie zawodowe - co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości na stanowisku kierownika działu,

- umiejętności - dobra znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem księgowości – referencje.

 

Warunki pracy i płacy do indywidualnego uzgodnienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej.

 

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ Dąbrowa Białostocka

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. Skłodowskiej 15

spzoz@home.pl lub sekretariat@spzoz-dabrowa.pl lub kadry@spzoz-dabrowa.pl

tel. 85 7123 341 lub 85 7123 338


   
   

2015-01-23

O G Ł O S Z E N I E

 

Centralne Laboratorium Diagnostyczne przy SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej uprzejmie informuje o możliwości wykonania odpłatnie dodatkowych badań diagnostycznych:

  • oznaczenia antygenu Helicobacter pylori w kale metodą immunochromatograficzną - w cenie 20 zł;

  • wykrywanie narkotyków w moczu (10 parametrów - amfetamina, opiaty-morfina, marihuana, metamfetamina, benzodiazepiny, PCP, TCA, MDMA - ecstasy, metadon) - cena badania 45 zł.


   
   

2014-11-14

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej pilnie zatrudni lekarza specjalistę medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych do pracy w Przychodni Rejonowej w Suchowoli w charakterze lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, oraz specjalistę psychiatrę do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień w Dąbrowie Białostockiej.

 

Forma i warunki pracy i płacy do indywidualnego uzgodnienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej.

 

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ Dąbrowa Białostocka

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. Skłodowskiej 15

spzoz@home.pl lub sekretariat@spzoz-dabrowa.pl lub kadry@spzoz-dabrowa.pl

tel. 85 7123 341 lub 85 7123 338


 

   
   

2014-08-12

O G Ł O S Z E N I E

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej zatrudni osoby posiadające dyplom w zawodzie opiekun medyczny, lub osoby z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w zawodzie opiekun medyczny do pracy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Suchowoli, który planuje uruchomić w I kwartale 2015 roku.

 

Forma i warunki pracy i płacy do indywidualnego uzgodnienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej.

 

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ Dąbrowa Białostocka

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. Skłodowskiej 15

spzoz@home.pl lub sekretariat@spzoz-dabrowa.pl lub kadry@spzoz-dabrowa.pl

tel. 85 7123 341 lub 85 7123 338


 

   
   

2014-08-12

O G Ł O S Z E N I E

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej zatrudni pielęgniarki do pracy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Suchowoli, który planuje uruchomić w I kwartale 2015 roku.

 

Mile widziana ukończona lub w trakcie specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie opieki długoterminowej, pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, pielęgniarstwa zachowawczego, pielęgniarstwa  rodzinnego lub środowiskowego.

Forma i warunki pracy i płacy do indywidualnego uzgodnienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej.

 

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ Dąbrowa Białostocka

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. Skłodowskiej 15

spzoz@home.pl lub sekretariat@spzoz-dabrowa.pl lub kadry@spzoz-dabrowa.pl

tel. 85 7123 341 lub 85 7123 338


 
   
   

2014-07-10

U W A G A ! ! !

 

ZMIANA NUMERU FAX-U

 

Po naprawie linii telefonicznej obecnie obowiązującym numerem fax-u jest poprzedni numer, czyli

 

85 71 23 336


 

2014-06-17

U W A G A ! ! !

 

ZMIANA NUMERU FAX-U

 

Ze względu na awarię linii telefonicznej obecnie obowiązującym numerem fax-u jest

 

85 71 23 345


 

   
   

2014-03-26

O G Ł O S Z E N I E

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Białostockiej

 serdecznie zaprasza pacjentów oraz pracowników SP ZOZ-u 

na spotkanie z pracownikami NFZ w sprawie założenia osobistego profilu w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP)

Spotkanie odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2014 r. (wtorek)

w godz. 900-1400

w budynku Szpitala na holu na I piętrze koło

Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

 

 Uwaga: konieczne jest okazanie dowodu osobistego!


 

   
   

2014-03-24

I N F O R M A C J A

 

W dniu 16.01.2014r. odbył się konkurs na stanowisko przełożonej pielęgniarek SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej. Konkurs wygrała Pani Urszula Drzewiecka i od 03.02.2014 została zatrudniona na Stanowisku Przełożonej Pielęgniarek SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.


   
   

 

2013-11-13

I N F O R M A C J A

 

Uprzejmie informujemy, że ogłoszenie o Konkursie na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej zostało zamieszczone w Gazecie Wyborczej z dnia 12 listopada 2013 roku Nr 263. 7992 numer indeksu Wyborcza KOMUNIKATY URZĘDÓW i FIRM  numer indeksu 32612353.

 

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12  Rozporządzenia Ministra  Zdrowia dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania  konkursu na niektóre stanowiska kierownicze  w podmiocie  leczniczym nie  będącym  przedsiębiorcą (Dz. U. 2012.182) w  sekretariacie  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej od poniedziałku do piątku w godz.  800  - 1535 .

 

Ostateczny termin składania w/w ofert  upływa dnia 12 grudnia 2013 roku.


 

   
    Na kopercie kandydat umieszcza także swoje imię i  nazwisko oraz adres  i numur telefonu kontaktowego.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - do 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


 

   
   

2013-10-15

O G Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie o kasacji dokumentacji medycznej


 

   
   

2013-10-11

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej zatrudni lekarza specjalistę pediatrii lub medycyny rodzinnej do pracy w Poradni dla Dzieci w Dąbrowie Białostockiej.

 

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ Dąbrowa Białostocka

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. Skłodowskiej 15

spzoz@home.pl lub sekretariat@spzoz-dabrowa.pl lub kadry@spzoz-dabrowa.pl

tel. 85 7123 341 lub 85 7123 338


 

   
   

 

2013-07-15

O G Ł O S Z E N I E

Wydział Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Sokółce informuje, że w związku z okresem wakacyjnym Biuro Rzecznika Praw Pacjenta opracowało "Wakacyjny poradnik pacjenta", który został udostępniony pod adresem internetowym http://www.bpp.gov.pl/wpp2013.pdf. Poradnik ten w formie przystępnych informacji oraz porad, wyjaśnia najważniejsze kwestie związane z prawami pacjenta, profilaktyką oraz pożądanymi zachowaniami w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu lub zdrowiu.

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem.


 

   
   

2013-04-18

O G Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie o kasacji dokumentacji medycznej


 

   
   

2013-03-27

O G Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie o kasacji dokumentacji medycznej


 

   
   

 

2013-02-08

O G Ł O S Z E N I E

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i  serologii  wraz z dzierżawą pomieszczeń i sprzętu medycznego


   
   

 

2012-11-23

O G Ł O S Z E N I E

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ KARETKI PRZEWOZOWEJ


   
   

 

2012-11-12

O G Ł O S Z E N I E

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM
NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
NA PROWADZENIE APTEK


   
   

 

2012-11-07

O G Ł O S Z E N I E

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ KARETKI PRZEWOZOWEJ


   
   

 

2012-10-03

Ogłoszenie o konkursie na lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, chirurgów i anestezjologów w SPZOZ Dąbrowa Białostocka !!!

 
   
    2012-09-30

Zakończono projekt:

Wdrożenie ekologicznych systemów grzewczych w Przychodni Rejonowej w Suchowoli

   
         
         
         
         
         
         
         
   

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej 2012